top of page

BOEKEN

In zijn vrije tijd schrijft Ruud regelmatig boeken over zaken die hem raken. Dit geeft hem de mogelijkheid om deze ervaringen met anderen te delen en te genieten van zijn schrijf-hobby. De boeken Etude voor Ilona en Wat ben jij een bangerd hebben een autobiografisch karakter. Het eerste beschrijft het ziekteproces van Ruud's overleden vrouw en het tweede is een roman over zijn verblijf in een weeshuis in Nicaragua.
 
Het boek Als de nood het hoogst is ... is op verzoek samengesteld op basis van informatie van bezoekers van de bijeenkomsten van Jomanda. De biografie van Marlou Boots is geschreven als bijdrage aan de strijd van de slachtoffers van siliconen-implantaten.
ETUDE VOOR ILONA
In het autobiografische relaas Etude voor Ilona doet Ruud Langeveld op een aangrijpende manier verslag van de ziekte en het overlijden van zijn vrouw aan een hersentumor.
In hun ongelijke strijd voor het leven beproeven zij alle mogelijke behandelmethoden van de reguliere zorg. Uiteindelijk klampen zij zich vast aan het alternatieve circuit, waarbij zij zelfs de healings van Jomanda bezoeken.
De afstand waarmee Ruud dit verhaal over verlies en rouw heeft opgetekend, waarbij zij in hun strijd om elkaar niet te verliezen bereid zijn om tot het uiterste te gaan, maakt van Etude voor Ilona een voor velen herkenbaar verhaal over de weg naar hoop binnen wanhoop.  
ALS DE NOOD HET HOOGST IS ...
In het boek Als de nood het hoogst is ... vertellen bezoekers van Jomanda hun ervaringen tijdens healings en themamiddagen. Op openhartige wijze leggen zij uit welke verbeteringen er in hun gezondheidstoestand optraden, die in de meeste gevallen lijnrecht tegen de medische prognoses ingingen.
 Het boek geeft voorbeelden van een aantal ziektebeelden waarvoor mensen bij Jomanda hulp ontvingen. In sommige gevallen vulden de reguliere gezondheidszorg en de hulp via Jomanda elkaar aan. Duidelijk wordt dat in deze situaties veel kan worden bereikt. Dit betekende voor deze mensen het verschil tussen een ondragelijk leiden en een acceptabel leven waarin ruimte is voor blijdschap en geluk.
WAT BEN JIJ EEN BANGERD
In de roman Wat ben jij een bangerd verkeert de veertiger Ruben in een midlifecrisis. In een opwelling vertrekt hij voor een maand naar een weeshuis in Nicaragua. Daar wordt hij met zijn diepste angsten geconfronteerd. Via een negenjarig meisje ontvangt hij bewustwordingen waardoor hij deze overwint.
Wanneer hij door een reorganisatie zijn baan verliest, valt hij terug in oude patronen. Er ontstaat twijfel over zijn bewustwordingen en of het meisje wel echt bestaat.
 
Ten einde raad zoekt hij hulp bij een psycholoog. Als de onzekerheid in zijn innerlijk blijft branden, gaat hij terug om het meisje te zoeken. 
LASTIGE PELS IN DE MEDISCHE PELS
Marlou Boots werd, nadat ze jarenlang streed tegen de negatieve effecten van haar siliconen-implantaten, voorvechtster van haar lotgenoten. 
Zo deed zij er alles aan om de problemen met siliconen onder de aandacht te brengen van de medici, de politiek en de media. Tezamen met vertegenwoordigers van andere Europese landen trokken zij naar het Europees Parlement, wat leidde tot Europese regelgeving.
Na 13 jaar was haar lichamelijke toestand zo verslechterd dat ze haar werkzaamheden voor de stichting moest beëindigen. In de biografie over haar bewogen leven wilde ze nog 1 keer waarschuwen voor de risico's van siliconen. Nog voor het boek was afgerond, overleed zij, maar haar boodschap is duidelijk en nog steeds actueel.
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page