ONTMOETING

In onze complexe samenleving en 24-uurs economie wordt veel van ons gevraagd. De toenemende mate van digitalisering veroorzaakt dat we zowel in de privé-sfeer als op de werkvloer constant in verbinding staan met personen, computerprogramma's en ondernemingen, terwijl face tot face contact afneemt. De druk om flexibel mee te bewegen, sociaal wenselijk gedrag te vertonen en om line zichtbaar aanwezig te zijn wordt steeds groter. 
Dit spanningsveld zit vol potentiële conflicten met onszelf en anderen. Soms merk je dat dingen in de hectiek van alle dag niet meer gaan zoals je wilt. Dat het meer inspanning kost en minder energie geeft. Het kan zijn dat relaties stroever lopen, of dat er minder begrip lijkt op het werk. Dat de glans is verdwenen en je regelmatig stress voelt. Er over praten kan lastig zijn. Bekenden kijken vaak niet objectief, zijn bang dat ze je kwetsen, of zien het gelijk als hun probleem.
ONTMOET DE VOORBIJGANGER
Wil je een gesprek met een onbekende voorbijganger. Iemand die je niet al kent en oordeelt op basis van wat je van elkaar weet, of omdat je van elkaar houdt. Die je niet spaart, je zonder schroom provoceert, je begrijpt, maar zich niet laat meenemen in je schuldgevoel, boosheid of verdriet, waardoor helderheid kan ontstaan. Ontmoet dan de voorbijganger.
Als voorbijganger luister ik met aandacht naar mensen, spiegel hen en geef feedback, waardoor zij zich bewust worden van wat er aan de hand is en hoe zij er mee om willen gaan. Voor mensen die op dat moment behoefte hebben aan verdere ondersteuning op het gebied van coaching of bemiddeling, kan ik meer dan een voorbijganger zijn.
MENTAL COACHING
Als mensen in hun functioneren worden belemmerd door hinderlijke gedrags-patronen die niet veranderbaar lijken, kan een transformatie-proces met behulp van de 'live the connection' methode oplossing bieden. Samen met mij ontdekken ze hoe zij hun bewuste en onbewuste overtuigingen kunnen synchroniseren met de doelen die zij met hun bewustzijn willen bereiken.
Jong-volwassenen zijn een speciale doelgroep. De reguliere zorg is niet altijd in staat hen perspectief te bieden, wat tot teleurstellingen leidt. Een andere weg is soms de oplossing, waarbij ik als mental coach kan ondersteunen.
Als mental coach begeleid ik mensen zowel bij een persoonlijk traject, in een relatie en in een werksituatie. Lees verder op de pagina's:  
GESPREKSBEGELEIDING
Soms maken afwijkende inzichten, onbegrip en emoties het onmogelijk om ontspannen met elkaar te praten en naar een oplossing te zoeken. Als neutraal en onafhankelijk gespreksbegeleider kan ik een nieuwe start begeleiden om op een constructieve manier in gesprek te gaan.
Als er met aandacht naar elkaar wordt geluisterd, wordt inleving in elkaars situatie mogelijk. Hierdoor kan begrip ontstaan en het besef dat een ieder zijn of haar eigen waarheid heeft. Vanuit dit vertrekpunt kunnen duurzame oplossingen in beeld komen, conflicten de-escaleren en spanningen verdwijnen.
 
De gesprekken kunnen zowel betrekking hebben op het verbeteren van persoonlijke relaties als op werksituaties. Lees verder op de pagina's: 

eerste gesprek gratis

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social Icon
  • LinkedIn Social Icon