OVER DE VOORBIJGANGER

Het idee voor de voorbijganger is ontstaan doordat mensen als zij psychische klachten of conflicten krijgen van nature geneigd zijn om deze in eerste instantie te negeren. Als deze niet vanzelf weer verdwijnen, wordt pas hulp gezocht als men over grenzen gaat. In een eerdere fase een openhartig gesprek met een professional die je als onbekende voorbijganger op het juiste moment ontmoet, kan ervoor zorgen dat het beeld weer helder wordt.
Ik ben Ruud Langeveld. Als voorbijganger fungeer ik als gesprekspartner van mensen die in de hectiek van alle dag merken dat dingen niet helemaal meer gaan zoals ze willen of verwachten en dit niet in hun omgeving kwijt willen of kunnen. Door naar hen te luisteren, hen te bevragen, spiegelen en feedback te geven, worden zij zich bewust van wat er aan de hand is en hoe zij er mee om willen gaan. Voor mensen die op dat moment behoefte hebben aan verdere ondersteuning op het gebied van coaching of bemiddeling, kan ik meer dan een voorbijganger zijn.
RUUD
Met vallen en opstaan volg ik vol ambitie, nuchterheid en humor mijn levenspad. In mijn turbulente leven speel ik altijd de rol die het hier en nu van mij vraagt. Zo veranderde ik van succesvolle yup in mantelzorger en uiteindelijk alleenstaande ouder van 2 jonge kinderen. 5 jaar later ging ik met mijn huidige partner het avontuur aan met 5 pubers, waarbij alle uitdagingen van het opvoeden voorbijkwamen.
 
De dynamiek van een samengesteld gezin is me vaak van pas gekomen in bedrijven en organisaties, waar de onderlinge relaties, vertrouwen en dienstbaarheid belangrijke elementen vormen. Mijn passie is het inspireren en motiveren van mensen om het beste uit zichzelf te halen, waaraan ik als voorbijganger met hart en ziel invulling geef. Ik beschouw iedere ontmoeting als een geschenk, dat soms pas later kan worden uitgepakt. 
COACHING EN GESPREKSBEGELEIDING
Als rationele bedrijfskundig opgeleide IT-er heb ik drie jaar geleden volledig gekozen voor mijn passie, het stimuleren van mensen om het beste uit zichzelf te halen. Mijn rijke levens- en werkervaring met ups en downs legde de basis voor mijn omscholing tot mental coach en mediator.
 
Ik combineer beproefde methoden en technieken, ervaringsdeskundigheid en methoden en techieken die op basis van nieuwe inzichten spectaculaire resultaten laten zien. Hiermee begeleid ik mensen die zijn vastgelopen, een duwtje in de rug nodig hebben of een sprong in het diepe willen wagen. Uitgangspunt hierbij is zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder, met een blijvende impuls die perspectief biedt voor het bereiken van doelen, vervolmaken van relaties en werkelijke vrijheid. 
BOEKEN
In mijn vrije tijd schrijf ik regelmatig boeken over zaken die mij raken. Dit geeft me de mogelijkheid om deze ervaringen met anderen te delen en te genieten van mijn schrijf-hobby. De boeken zijn overwegend non-fictie en hebben een (auto)biografisch karakter.

eerste sessie gratis

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social Icon
  • LinkedIn Social Icon