PERSOONLIJK

Ons onderbewustzijn controleert 95% van ons handelen. Het filtert alle informatie die we gedurende de dag ontvangen, om hier snel op te kunnen reageren. Deze filters zijn van jongs af aan gevoed met overtuigingen die op basis van onze ervaringen waar en nuttig leken. In de ideale situatie evolueert dit samenstel van overtuigingen mee met het leven dat we willen leiden.
 
De mate waarin onze onbewuste overtuigingen in overeenstemming zijn met de bewuste doelen die wij ons stellen, bepaalt vaak of we deze doelen ook bereiken. Als wat we willen niet door onze overtuigingen wordt ondersteund, brengt dit stress met zich mee. Als we niet in staat zijn de overtuigingen te veranderen of de doelen los te laten, krijgt dit een chronisch karakter. De impact die dit op ons lichaam heeft, kan uiteindelijk tot fysieke klachten leiden. 
 
ONTSTRESSEN
 
Bij stress zijn delen van ons brein over- of onderactief, met als gevolg een vertekend beeld van de werkelijkheid en een reactie hierop die dit versterkt. Door deze omstandigheden op te heffen, kunnen beide hersen-helften weer optimaal met elkaar samenwerken. In deze toestand kan de situatie die de stress veroorzaakte alsnog, bewust of onbewust, worden doorleefd en verwerkt. De stress kan hierdoor worden losgelaten. Hierbij wordt ondermeer gebruik gemaakt van het ABC van ontstressen. Dit is een eenvoudige methode om binnen enkele minuten stress kwijt te raken.  
DOELEN BEREIKEN 

Belemmerende overtuigingen hebben we allemaal. Zolang we ons hierbij prettig voelen (zo ben ik nou eenmaal) en de gevolgen accepteren is er niets aan de hand. Bots je steeds vaker met je omgeving en met jezelf en raak je in een spagaat tussen wat je wil en wat je denkt te kunnen, dan kan het transformeren van de belemmerende overtuigingen en hiermee samenhangende patronen een oplossing zijn. 

Ook als beIemmerende overtuigingen en hinderlijke patronen zijn getransformeerd, blijft doelen bereiken een uitdaging. In onze complexe samenleving zijn er heleboel impulsen die ons van ons pad kunnen brengen. Gerichte coaching kan dan helpen, om oplossingsgericht te denken, effectief te werk te gaan en zelfstandig successen te behalen. Als mental coach begeleid ik jongvolwassenen en volwassenen op een aandacht-volle wijze op hun weg (terug) naar hun plek in de maatschappij. 

TRAUMATISCHE ERVARINGEN
Soms maken ervaringen zo'n indruk, dat deze ons bewust of onbewust blijven belemmeren en ons handelen negatief beïnvloeden. Tijdelijk controleverlies tijdens zo'n ervaring, kan een trauma tot gevolg hebben. Het niet meer kunnen loslaten van dit moment, maakt soms dat het leven een kwelling wordt waarin geen ruimte meer lijkt voor voorspoed en geluk.
 
Dit voortdurende gevoel van onbehagen heeft vaak een negatieve invloed op basis-overtuigingen en kan leiden tot het aannemen van een slachtofferrol.
Door de stress van de traumatische situatie af te halen en de hiermee samenhangende overtuigingen en patronen te transformeren, kan weer een positieve kijk op de toekomst ontstaan en vrijheid worden ervaren.

eerste sessie gratis

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social Icon
  • LinkedIn Social Icon