RELATIES

Tegenwoordig zijn we ons veel meer bewust van de relaties die we hebben en hoe we die op een goede manier onderhouden. Relaties geven vaak stress omdat anderen soms totaal andere waarden en overtuigingen hebben, maar ook verwachtingen en belevingen kunnen ongemakkelijk verschillen. Het op bewust en onbewust niveau loslaten van alle verwarring, oordeel en pijn en transformeren van de stress die wordt ervaren, maakt het mogelijk om een relatie (weer) in balans te brengen.
Ik begeleid mensen in de fases van een relatie, waarin de omstandigheden het investeren in en tot ontwikkeling brengen van de relatie bemoeilijken en een prikkel van buiten net het verschil kan maken. 
RELATIE-REFRESHMENT

Een paar dagen weg is een heerlijke manier om wat extra tijd te besteden aan je relatie, wanneer je daar door de hectiek van alle dag niet aan toekomt. Los van alle uitdagingen en verplichtingen van werk en sociale omgeving genieten van het er helemaal voor en met elkaar zijn.

Wil je tijdens dit uitje je relatie een impuls geven die ook daarna zijn werking behoudt, dan is het relatie-refreshment arrangement een ideale mogelijkheid.

 

Rekening houdend met de geplande activiteiten en individuele wensen worden een aantal gezamenlijke en individuele sessies ingepast, die direct een positief effect hebben.

Tijdens de sessies wordt op een luchtige manier ingegaan op bewust en onbewust gedrag en ontstaat inzicht in belemmerende gedragspatronen. Daarnaast krijgen de deelnemers concrete handvatten om de invloed van stress op hun relatie te verminderen. 

Voor meer informatie over het programma en de prachtige B&B waar je tijdens de relatie-refreshment verblijft,

CONFLICTEN
In een samenleving waarin mensen meer en meer voor hun rechten opkomen, worden we steeds vaker met conflicten geconfronteerd. In relaties is er vanuit de opgebouwde band, de gedeelde ervaringen en gezamenlijke verplichtingen een buffer van begrip en verbondenheid. Deze kan belemmerend werken voor het oplossen van wat aan het conflict ten grondslag ligt. Vaak vindt dit zijn oorzaak ver voor de relatie startte. 
 
De aanwezigheid van kinderen werkt hierbij complicerend. Bij een conflict is een kind altijd slachtoffer. Het voelt de aanwezige spanning, maar krijgt onvoldoende aandacht en informatie om op een positieve manier met deze gevoelens om te gaan. De loyaliteit naar beide ouders brengt vaak stress met zich mee. Deze ervaringen beïnvloeden de verdere ontwikkeling en de manier waarop het kind later in het leven staat. 
Als coach ga ik met mensen op zoek naar de onbewuste patronen en overtuigingen die hen belemmeren om beiden in de relatie in hun kracht te staan, daarin hun verantwoordelijkheid te nemen en een gezamenlijke droom waar te maken.
WEL OF NIET UIT ELKAAR

Door allerlei omstandigheden kan er een behoefte ontstaan om een relatie te beëindigen. Van essentieel belang hierbij is dat partijen een balans vinden tussen hun gevoelsleven en hun denken om een verantwoorde beslissing te nemen.

Twijfel kan een signaal zijn dat de emoties de overhand hebben. Het pas op de plaats maken en onderzoeken wat hierachter schuil gaat is dan altijd de moeite waard, ongeacht het resultaat hiervan.                            

 
Het is belangrijk om in deze fase de noodzakelijke tijd en aandacht te besteden aan het herformuleren van de relatie en daar een stuk acceptatie en rust in te vinden. Als gespreksbegeleider kan ik hierbij een stabiele en betrouwbare ondersteuning bieden om er samen op een volwassen manier uit te komen, waarbij emoties voldoende ruimte krijgen zonder dat de realiteit uit het oog wordt verloren.  

eerste sessie gratis

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social Icon
  • LinkedIn Social Icon