WERK

Als troubleshooter ben ik al meer dan 20 jaar actief bij bedrijven op het gebied van management, beleid en projecten. Ik beweeg me graag in het spanningsveld tussen beleid en uitvoering waar belangentegenstellingen efficiënt en effectief werken regelmatig belemmeren. Vanuit de trekkers-rollen die ik daarin vervulde, ontwikkelde ik mij tot coach en mediator.
 
Met behulp van deze vaardigheden begeleid ik medewerk(st)ers op het gebied van burn-out en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast ondersteun ik bedrijven die conflicten in de kern willen aanpakken, gericht op het optimaliseren van samenwerking.
BURN-OUT 

De indicaties voor een burn-out zijn duidelijk. Overspannen met klachten die al meer dan een halfjaar aanhouden en sterke gevoelens van vermoeidheid en uitputting.

Al gauw gaat het dan over karakter-eigenschappen die een verhoogd risico met zich meebrengen. Perfectionisme, overdreven loyaliteit, behoefte je zelf te bewijzen, te veel verantwoordelijkheids-gevoel en faalangst worden dan onder andere genoemd.

 

Maar wat maakt nou dat mensen, ondanks alle adviezen van anderen en signalen van hun lichaam, die grens overgaan waarna het lichaam alles stop zet? Samen met hen ga ik op onderzoek naar de onbewuste zelfsabotage-systemen die deze situatie hebben veroorzaakt, zodat herhaling wordt voorkomen.

COACHING
Als mental coach coach ik medewerk(st)ers op thema's zoals eigenwaarde en zelfvertrouwen. Wanneer hun functioneren negatief wordt beïnvloed door hinderlijke gedragspatronen en belemmerende overtuigingen kan het veranderen van deze patronen en overtuigingen de oplossing bieden.
 
Samen ontdekken we welke bewuste en onbewuste patronen en overtuigingen saboterend werken om deze vervolgens te transformeren. De medewerk(st)er krijgt op deze wijze de mogelijkheid om zijn/haar 'automatische piloot' te synchroniseren met zijn bewuste doelen.

CONFLICTEN
Als conflicten binnen een organisatie zo escaleren dat er een derde partij bij komt, is het perspectief op een goede afloop vaak al naar de achtergrond gedreven. De oorsprong van deze conflicten ligt in onduidelijkheden op het gebied van taken, functies en rollen, waarden, of communicatie.
Doordat de sociaal-emotionele component van het conflict vaak wordt uitvergroot, lijkt een medewerker als snel niet meer te passen binnen een organisatie. Hoe eerder dit risico wordt onderkend, hoe groter de kans op een win-win situatie. Als mediator begeleid ik partijen bij het weer verbinding maken met de realiteit.
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social Icon
  • LinkedIn Social Icon