top of page

Wie is de Voorbijganger?

Ik ben Ruud Langeveld. Met vallen en opstaan bewandel ik vol ambitie, nuchterheid en een vleugje humor mijn levenspad.

Mijn passie? Mensen inspireren en motiveren om het beste uit zichzelf te halen, een rol die ik als voorbijganger met hart en ziel vervul. Elke ontmoeting beschouw ik als een geschenk, soms pas later te onthullen. Het leven, voor mij, is het maken van keuzes en de gevolgen daarvan accepteren en doorleven, waarbij verandering de constante factor is.

In de dans van het leven neem ik altijd de rol aan die het hier en nu van me vraagt. Zo veranderde mijn leven als succesvolle ICT'er drastisch naar mantelzorger en alleenstaande ouder van twee jonge kinderen. Vijf jaar later ging ik samen met mijn huidige partner het avontuur aan met vijf pubers, inclusief alle uitdagingen die bij het opvoeden horen. De dynamiek van een samengesteld gezin is me vaak van pas gekomen in bedrijven en organisaties, waar relaties, vertrouwen en dienstbaarheid cruciale elementen zijn. Ook als leidinggevende heb ik ervaren dat het belangrijk is dat iedereen vanuit zijn eigenheid zijn rol kan spelen, waarbij het kunnen omgaan met verschillen en verschillende belangen noodzakelijk is.

Coaching

Als bedrijfskundig opgeleide IT'er heb ik in 2016 volledig gekozen voor mijn passie. Mijn rijke levens- en werkervaring met ups en downs vormde de basis voor mijn omscholing tot bewustwordingscoach. Geïnspireerd door mensen als Bruce Lipton, Rob Williams, Eckart Tolle, Marina Riemslagh, Marshall Rosenberg en Een cursus in wonderen begeleid ik mensen die vastlopen, een duwtje in de rug nodig hebben of een sprong in het diepe willen wagen. Het doel? Zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder, met een blijvende impuls die perspectief biedt voor het bereiken van doelen, het perfectioneren van relaties en het ervaren van werkelijke vrijheid.

Als je me kende, zou je weten dat:

  • Ik dagelijks de natuur opzoek voor een wandeling, om mijn hoofd even leeg te maken.

  • Ik van bijna alle muziekstijlen hou en wekelijks in een popkoor zing.

  • Schrijven een andere hobby van me is, meestal non-fictie. Maar soms waag ik me aan een romannetje. Zoals over mijn vrijwilligerswerk in Nicaragua.

  • Ik voor het slapen altijd nog even een aflevering van Modern Family of The Big Bang Theory kijk om lekker te ontspannen.

bottom of page